Биро за помош за Социјално Претприемништво

 Биро за помош за Социјално Претприемништво: „Бирото за помош“ ќе понуди информации и помош на едно место. Алатката ќе биде многу интерактивна, и ќе содржи онлајн вежби и кратки квизови, како и прашања во секоја тема, и ќе се темели на слики, видеа и звуци, додека долгите текстови ќе се избегнат онаму каде е можно.