Биро за помош за Социјално Претприемништво

Help Desk-от за Социјално Претприемништво им доставува на социјалните претприемачи релевантни извори и информации поврзани со инфраструктурата, правните рамки, како и достапната поддршка за социјални иновации во нивните земји и во Европа. Исто така, обезбедува линкови до содржина за интерактивни мултимедијални тренинзи, ментори, како и мрежи за социјални претприемачи во твојата земја.

Help Desk-от додава вредност на другите SE4Y резултати, односно Бирото за помош за Социјално претпримеништво и Курсевите за Социјално Претприемништво.