SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
FOR YOUTH

Производи од проектот

SE4Y (Социјално претприемништво за млади) има за цел да ги поддржи младите луѓе кои сакаат да учат и да растат и професионално и лично преку грижата за другите и занивната околина.Интелектуалните Производи (IОs) од проектот вклучуваат Патоказ, обуки и Биро за помош за социјално претприемништво

Патоказ за социјален бизнис

Патоказ за социјален бизнис за создавање социјално претпријатие во 10 чекори. прирачник и видеа за обука

Откријте

Курс за јакнење на способностите за Социјално Претприемништво кон Оддржлив Развој

Обука и презентирање на најдобрите практики и процеси за социјална иновација во 6 модули

Откријте
18 zoom in

Биро за помош за Социјално Претприемништво

Интерактивна кутија со алатки и поддршка за социјални претприемачи, вклучително и релевантни ресурси и мултимедијална едукативна содржина

Откријте

SE4Y 1st Newsletter

See SE4Y (Social entrepreneurship for youth) projects first newsletter (see below) on project process and the preparation and publishing of the the Social Business Roadmap

Read More »

Social Business Roadmap

The Social entrepreneurship for youth-SE4Y project has now been published “The Social business roadmap – for creating a social enterprise in 10 steps“. The Social

Read More »