SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
FOR YOUTH

Производи од проектот

SE4Y (Социјално претприемништво за млади) има за цел да ги поддржи младите луѓе кои сакаат да учат и да растат и професионално и лично преку грижата за другите и занивната околина.Интелектуалните Производи (IОs) од проектот вклучуваат Патоказ, обуки и Биро за помош за социјално претприемништво

Патоказ за социјален бизнис

Патоказ за социјален бизнис за создавање социјално претпријатие во 10 чекори. прирачник и видеа за обука

Откријте

Курс за јакнење на способностите за Социјално Претприемништво кон Оддржлив Развој

Обука и презентирање на најдобрите практики и процеси за социјална иновација во 6 модули

Откријте
18 zoom in

Биро за помош за Социјално Претприемништво

Интерактивна кутија со алатки и поддршка за социјални претприемачи, вклучително и релевантни ресурси и мултимедијална едукативна содржина

Откријте

SE4Y final conference

The SE4Y final conference and multiplier event will be held in collaboration with Vaxandi-center for social innovation at the University of Iceland. the venue is

Read More »

SE4Y 1st Newsletter

See SE4Y (Social entrepreneurship for youth) projects first newsletter (see below) on project process and the preparation and publishing of the the Social Business Roadmap

Read More »

Social Business Roadmap

The Social entrepreneurship for youth-SE4Y project has now been published “The Social business roadmap – for creating a social enterprise in 10 steps“. The Social

Read More »