Околу SE4Y

SE4Y (Социјално претприемништво за млади) има за цел да ги поддржи младите луѓе кои сакаат да учат и да растат и професионално и лично преку грижата за другите и занивната околина. Проектот ќе создаде онлајн  заедница за охрабрување на младите да се стремат кон Социјалното Претприемништво во нивните локални заедници, како и да ги зголемат нивните претприемачки вештини со цел зајакнување на социјалната економија  на земјите учесници во проектот, како и во цела Европа.