PARTNERIAI

Einurd buvo įkurta 2010 m. ir yra ne pelno organizacija, orientuota į mokymą, bendruomenės plėtrą ir socialinį verslumą. „Einurd“ dirba ir remiasi bendruomenės tyrimų, švietimo ir mokymo ekspertų tinklu.

ENOROS Consulting buvo įkurta 2006 m. ir nuo tada aktyviai veikia projektų valdymo srityje Kipre ir Europos erdvėje, teikdama išsamias konsultavimo paslaugas viešajam ir privačiam sektoriams. „ENOROS” tikslas yra suteikti specialių žinių planuojant, valdant ir vertinant plėtros programas ir projektus tiek nacionaliniu, tiek Europos lygiu.

PRISM nuo 2012 m. stebi ir stiprina teritorinės plėtros politiką, kurią propaguoja vietos ir tarptautinės institucijos, veikdama kaip kvalifikuotas plėtros agentas; prisidėdama prie profesinio ir verslumo konteksto ir susijusių veikėjų kompetencijų stiprinimo švietimo bendradarbiavimo ir praktikos internacionalizavimo srityje.

CEFE Meodika: Pagrindinis mūsų veiklos instrumentas yra CEFE metodika (kompetencijomis grįsta ekonomika, įmonių formavimas), kurioje naudojama į veiksmą orientuota prieiga ir paprasti mokymosi metodai, siekiant plėtoti ir tobulinti valdymo ir asmeninio verslininko įgūdžius, atsižvelgiant į: pajamas didinančias, atveriančias galimybes naujų darbo vietų ir didelė ekonomikos plėtra.

Tavo Europa yra nevyriausybinė organizacija, dirbanti kuriant pilietinę visuomenę ir kurianti teise paremtą valstybę Lietuvoje. „Tavo Europa“ buvo sukurta tam, kad galėtų tarnauti kaip neformalaus švietimo organizacija, siekianti suburti besimokantį jaunimą ir suaugusiuosius, socialinius darbuotojus, jaunimo politikos formuotojus, ekspertus ir įvairių kompetencijų savanorius, kurie galėtų aktyviai dalyvauti kuriant Europinio masto ir kurti naudą vietinei bendruomenei. 

Organisation Earth:  is a Greek Non-profit Civil Society Organization founded in 2010 that promotes Sustainable Development, by offering programs of non-typical education and by facilitating community-based activities, with a focus on vulnerable populations living in urban centers.