Socialinio verslumo gebėjimų ugdymo kursai
siekiant tvaraus augimo

Bandomosios internetinės treniruotės

Kursas supažindins su visos Europos politikos rezultatais ir apims platų įvairių tipų socialinio verslumo pavyzdžių spektrą. 6 moduliai sudarys maždaug 30 valandų mokymų medžiagą, kurioje pateikiamos gaires, pratimai ir praktiniai pavyzdžiai. Skaitmeniniame kurse rasite iš anksto įrašytas paskaitas bei nuotolines, grupines diskusijas.

Šis kursas buvo parengtas 2021 m. spalio mėn.

Europos dirbtuvių mokymai Lietuvoje

TAVO Europa 2022 m. kovo mėn. surengė 5 dienų mokymus jaunimui, kuriuose dalyvavo po 2 dalyvius iš kiekvienos šalies partnerės.  Buvo siekiama, kad jauni žmonės, norintys tapti socialiniais verslininkais,pasidalintų savo patirtimi,  praturtinant supratimą apie socialinių įmonių veiklą. Mokymo metodika buvo pagrįsta bendra patirtimi, sprendžiant problemas, komandiniu darbu, grupine ir individualia refleksija. Mokymai apėmė apsilankymą vietinėje socialinėje įmonėje bei  jaunimo paramos organizacijoje,taip pat verslo plano rengimą, idėjų pristatymą bei po mentorystės vykusias varžybas.