Socialinio verslumo gebėjimų ugdymo kursai
siekiant tvaraus augimo

Piloto ir internetinės treniruotės

Kursas supažindins su visos Europos politikos rezultatais ir apims platų įvairių tipų socialinio verslumo pavyzdžių spektrą. 6 moduliai sudarys maždaug 30 valandų mokymų medžiagą, įskaitant gaires, pratimus ir praktinius pavyzdžius. Kursas bus skaitmeninamas per įrašytas paskaitas ir internetines grupines diskusijas.

Šis kursas bus parengtas 2021 m. Spalio mėn.

Europos seminarų mokymai Lietuvoje

TAVO Europa 2022 m. kovo mėn. surengs 5 dienų mokymus jaunimui, kuriuose dalyvaus 2 dalyviai iš kiekvienos šalies partnerės. Siekiama, kad jauni žmonės, norintys tapti socialiniais verslininkais, keistųsi patirtimi ir praturtintų supratimą apie socialinių įmonių veikimą. Mokymo metodika bus pagrįsta mokymusi tarpusavyje, sprendžiant problemas, komandiniu darbu, grupine ir individualia refleksija. Mokymai apims apsilankymą vietos (-ų) socialinėje įmonėje (-ėse) ir jaunimo paramos organizacijoje, socialinio verslo plano rengimą, idėjų pristatymą varžybose, po kurių vyks mentorystės sesijos.