Πλατφόρμα παροχής βοήθειας για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Η  Πλατφόρμα παροχής βοήθειας θα περιλαμβάνει πληροφορίες και θα παρέχει υποστήριξη. Το εργαλείο θα είναι εξαιρετικά διαδραστικό, θα περιέχει διαδικτυακές ασκήσεις και σύντομα κουίζ/ερωτήματα για κάθε θεματική, καθώς επίσης θα δομηθεί με εικόνες, βίντεο και ήχους, αποφεύγοντας τα μακροσκελή κείμενα, όπου είναι δυνατόν.