Πλατφόρμα παροχής βοήθειας για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Το γραφείο πληροφοριών Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας παρέχει στους κοινωνικούς επιχειρηματίες πηγές και πληροφορίες σχετικά με τις υποδομές, το νομικό καθεστώς και την διαθέσιμη υποστήριξη για κοινωνική καινοτομία στις χώρες τους αλλά και στην Ευρώπη. Παρέχει, επίσης, πρόσβαση σε διαδραστικό, εκπαιδευτικό περιεχόμενο, σε δίκτυα κοινωνικών επιχειρηματιών και μεντόρων στην χώρα σας.

Το γραφείο πληροφοριών δίνει προστιθέμενη αξία σε άλλα παραδοτέα του SE4Y, του Χάρτη Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και Μαθημάτων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.