Σχετικά με το SE4Y

Το SE4You (Κοινωνική Επιχειρηματικότητα για τους νέους) στοχεύει στη στήριξη των νέων που θέλουν να εκπαιδευτούν και να εξελιχθούν τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά φροντίζοντας τους άλλους και το περιβάλλον τους. Το έργο θα δημιουργήσει μια διαδικτυακή κοινότητα για να ενθαρρύνει τους νέους να ακολουθήσουν τον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στις τοπικές τους κοινότητες, καθώς και να αυξήσουν τις επιχειρηματικές τους δεξιότητες για να ενισχύσουν την κοινωνική οικονομία των συμμετεχουσών χωρών και της Ευρώπης στο σύνολό της.