Πλατφόρμα παροχής βοήθειας για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

H γραμμή βοήθειας κοινωνικών επιχειρηματιών παρέχει στους κοινωνικούς επιχειρηματίες σχετικούς πόρους και πληροφορίες σχετικά με τις υποδομές, τα νομικά πλαίσια και τη διαθέσιμη υποστήριξη για κοινωνική καινοτομία στη χώρα τους και στην Ευρώπη. Παρέχει επίσης συνδέσμους για  εκπαιδευτικό περιεχόμενο διαδραστικών πολυμέσων, μέντορες και δίκτυα κοινωνικών επιχειρηματιών στη χώρα σας.

Η γραμμή βοήθειας προσθέτει αξία σε άλλους τομείς της SE4Y ή στον οδικό χάρτη κοινωνικών επιχειρήσεων και τα μαθήματα για την κοινωνική επιχειρηματικότητα