Εκπαιδευτικό υλικό για την ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα
της κοινωνικής επιχειρηματικότητας προς μια βιώσιμη ανάπτυξη

Πιλοτική και διαδικτυακή εκπαίδευση

Το μάθημα θα περιλαμβάνει πληροφορίες από πολιτικές όλης της Ευρώπης και θα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα παραδειγμάτων από διαφορετικούς τύπους πρωτοβουλιών κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Θα διαρκεί περίπου 30 ώρες και θα χωρίζεται σε 6 ενότητες, συμπεριλαμβανομένων κατευθυντήριων γραμμών, ασκήσεων και περιπτωσιολογικών μελετών. Το εκπαιδευτικό υλικό θα ψηφιοποιηθεί μέσω βιντεοσκοπημένων διαλέξεων και διαδικτυακών ομαδικών συζητήσεων.

Αυτό το μάθημα θα είναι έτοιμο τον Οκτώβριο του 2021.

Ευρωπαϊκό εργαστήριο κατάρτισης στη Λιθουανία

Ο οργανισμός TAVO Europa θα φιλοξενήσει μια 5ήμερη εκπαιδευτική εκδήλωση για νέους τον Μάρτιο του 2022, με τη συμμετοχή δύο νέων ατόμων από κάθε χώρα-εταίρο. Στόχος είναι οι νέοι που φιλοδοξούν να γίνουν Κοινωνικοί Επιχειρηματίες, να ανταλλάξουν εμπειρίες και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους για τη λειτουργία των του τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Η μεθοδολογία της κατάρτισης θα βασίζεται στην εκμάθηση μεταξύ ομότιμων, στη μάθηση μέσα από προβλήματα, στην ομαδική εργασία, στον ομαδικό και ατομικό προβληματισμό. Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει επισκέψεις σε τοπικές Κοινωνικές Επιχειρήσεις και σε οργανισμούς υποστήριξης νέων, ανάπτυξη ενός Κοινωνικού Επιχειρηματικού σχεδίου, παρουσίαση ιδεών σε διαγωνισμό προώθησης, έπειτα από τη διεξαγωγή συνεδριών καθοδήγησης.