συνεργάτες

Einurð was established in 2010 and is a non-profit organization focusing on training, community development and social entrepreneurship. Einurd employs and builds on a network of experts in community research, education, and training.

ENOROS Consulting Ltd ιδρύθηκε το 2006 και έκτοτε δραστηριοποιείται στον τομέα της διαχείρισης έργων στην Κύπρο και στον ευρωπαϊκό χώρο, παρέχοντας ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Ο στόχος του ENOROS είναι να παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις στο σχεδιασμό, τη διαχείριση και την αξιολόγηση αναπτυξιακών προγραμμάτων και έργων, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

PRISM monitors and boosts territorial development policies promoted by local and transnational bodies, acting as a qualified development agent since 2012; contributing to the enhancement of professional and entrepreneurial contexts and related actor-oriented competences in the field of educational cooperation and internationalization of practices.

CEFE Macedonia (Competency based Economies, Forming of Enterprises) uses action oriented access and simple learning methods with the aim of developing and improving the management and personal entrepreneur’s skills in the context of: revenue increase, opening of new job posts and substantial economic development.

Tavo Europa  is a non-governmental organization that works on the building of civil society and establishing a rule of law in Lithuania. Our NGO is created to serve as a learning organization that gathers trainers, youth and social workers, youth policy makers, experts, and volunteers with different levels of competences to be actively involved in the creation of civic activities with European dimension and with benefits for their local communities.

Οργάνωση Γη είναι μια ελληνική, μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική οργάνωση που ιδρύθηκε το 2010. Στόχος  της η εδραίωση της έννοιας της Βιώσιμης Ανάπτυξης, όπως αυτή ορίζεται από τους 17 Παγκόσμιους Στόχους των Ηνωμένων Εθνών, παρέχοντας βιωματική μη τυπική εκπαίδευση για όλες τις ηλικίες. Οι δράσεις της, προτείνουν ένα νέον τρόπο αλληλεπίδρασης μεταξύ οικονομίας, κοινωνίας και περιβάλλοντος, αποτελώντας ένα ζωντανό παράδειγμα ενός αειφόρου τρόπου σκέψης και λειτουργίας για έναν βιώσιμο πλανήτη.